Introduktion

Under heldags- introduktionen skolas barnen in i mindre grupper på antingen Katten eller Solens hemvist av en ansvarig pedagog.

På vår förskola använder vi oss av heldags-introduktion vilket innebär att vårdnadshavare är med i verksamheten under hela dagarna den första tiden. På så sätt lär vi oss av varandra om barnets olika behov och rutiner. Vårdnadshavarna lär känna personalen och ges möjlighet att se vår verksamhet.

Måla utomhus

Under introduktions-veckan erbjuds alla vårdnadshavare ett samtal där förskolan informerar om styrdokument, rutiner, utvecklingssamtal, projekt och aktiviteter.

Introduktionen utvärderas kontinuerligt av vårdnadshavare, barn och personal så att det skall bli en positiv och bra start för alla.

Uppdaterad: