Vår förskola

Diabasen är en liten förskola med en härlig gård. Förskolan ligger nära naturen med både Hågadalen och Stadsskogen alldeles i närheten.

Verksamheten startade upp år 1965. Lokalerna är nyrenoverade, fräscha och särskilt anpassade för förskoleverksamhet. I anslutning till byggnaden har vi en egen utegård som inbjuder till lek och samvaro. I omgivningarna finns också andra goda lekmöjligheter. Utanför förskolans gård har vi skogen och Hågadalen som vi ofta använder för vår pedagogiska undervisning.

Diabasen förskola arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Vi vill att alla, barn, vårdnadshavare och personal ska känna sig välkomna till oss. Verksamheten ska präglas av glädje att lyckas, lust att utforska och upptäcka samt nyfikenhet att lära. Barnens intresse och behov är utgångspunkten i vårt arbete.

Förskolan har utifrån lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkning av barn, utformat en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamheten på förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi arbetar med inriktningen att "Alla barn är allas barn".

Förskolan består av två avdelningar:
Avdelningen Katten riktar sig till de yngre barnen mellan 1–3 år.
Avdelningen Solen riktar sig till de äldre barnen mellan 3–5 år.


Vattenlek i balja


Uppdaterad: