Vår förskola

Diabasen är en liten förskola med en härlig gård. Förskolan ligger nära naturen med både Hågadalen och Stadsskogen alldeles i närheten.

Fokusområde i år på förskolan är naturvetenskap. Vi utmanar barnen på olika sätt genom att erbjuda dem olika spännande material som kan öka deras intresse och nyfikenhet. Under hösten startar hela barngruppen ett gemensamt projekt som utgår från "Kroppen".

Barnen får lära sig olika matematiska begrepp som siffror, antal, storlek, att mäta, väga, hälla, ösa och så vidare.
Naturen är en viktig lärmiljö för oss. En stor del av verksamheten är vi utomhus på gården eller på utflykter i vår härliga närmiljö. Vi har plockat föremål från naturen som vi använt i projekt och lek inomhus.
Vi utformar och använder våra rum så de ger möjligheter till lek och stimulerar till utforskande och lärande. Lärmiljöerna ska passa alla barn. Barnen erbjuds en mängd varierande material utifrån intressen.
Vi arbetar utifrån läroplanen med olika projekt som utgår från barnens nyfikenhet och intressen. Vi integrerar mål från Läroplan för förskolan. I projekten får barnen prova på skapande och utforskande aktiviteter.
Förskolans barnsyn:
• Jag leker
• Jag lär
• Jag kan
• Jag skall respekteras


Vattenlek i balja


26 september 2018