Kontakt

Besöksadress
Blodstensvägen 6
752 58 Uppsala

Öppettider: 7:15-17:15

Avdelningar
Katten/Solen 018-727 55 29

Biträdande förskolechef
Jessica Forsell
Förskolechef
Karin Sjölin
Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt