Pågående projekt

De äldsta barnen som är på Solen har ett projekt om Hästar.
Barnen skapar med olika material, besöker hästar och stall som finns i närområdet. Vi sjunger sånger och leker lekar som " Kom alla mina föl". Vi har byggt en hinderbana och gjort skuggteater med hästar. barnen har fått möta många nya ord och begrepp i samband med hästprojektet.

De yngre barnen som är på Katten håller på med projektet  "Vad finns i skogen?"
Varje vecka besöker vi skogen som ligger i närheten av förskolan. Barnen följer olika stigar, upptäcker och upplever nya saker som finns i skogen och som de kan göra där. Barnen har hittat kottar och pinnar som de tagit med till förskolan och använt i olika aktiviteter inomhus. Årstiderna gör att vi kan uppmärksamma olika saker när vi är i skogen.

3 september 2018