Verksamhet

Vi utgår ifrån barnens intresse och nyfikenhet när vi utformar verksamheten och genomför aktiviteter.

Ett viktigt verktyg för vårt arbete är projektmodellen som alltid bygger barnens intressen, nyfikenhet och behov. En röd tråd genom den dagliga verksamheten utgår ifrån – "omtanke om vår miljö, mig själv och andra".

.Målar

3 september 2018