Avdelningar

Avdelningarna Katten och Solen har ett nära samarbete med varandra så barnen blir trygga med alla pedagoger. På Katten går de yngre barnen som är 1- 3 år. Under dagen är barnen uppdelade i mindre grupper.

Uppdaterad: